Geloofsvraag: waarom oorlog?

Na elke geloofsvraag volgt eerst een uitleg over de manier waarop ik met de vraag omga. Daarna komt het antwoord dat ik heb gekozen. 

Inmiddels zijn er meer vragen toegevoegd. 

Zie ook pagina Geloofsvragen

 

Waarom laat God oorlogen gebeuren?

Lees meer

Waarom doet God die almachtig is niets aan de verschrikkingen van de oorlog? Het geloofsantwoord is natuurlijk dat God ons onze vrijheid niet wil afnemen. Dat antwoord is al eerder gegeven op uiteenlopende vragen. Maar als deze specifieke waaromvraag als een zevenkoppige draak op ons af komt stormen, voelen we wel aan dat zo’n antwoord plotseling niet meer voldoet. De vraag is te kolossaal, te ernstig, te alomvattend, het raadsel dat ermee wordt verwoord te onbegrijpelijk. In elk geval voor volwassenen. Maar daar ligt misschien onze redding. Want kinderen zijn nog wel gevoelig voor redelijke argumenten, zelfs als het om zulke monsterlijke dingen gaat. Dus als we met betrekking tot bovenstaande vraag zouden kunnen aantonen dat het voorkómen van oorlogen nog erger is dan dat ze worden toegelaten, hebben we naar kinderen toe een punt. Ik doe in elk geval een poging daartoe.

Antwoord:

God laat oorlogen gebeuren omdat het slechter zou zijn als Hij ze zou stoppen. Dat klinkt vreemd. Maar toch is het zo. Denk maar mee. Stel dat God iets zou moeten doen aan de oorlogen. Wat zou dat dan moeten zijn? De aanstichters dood laten vallen? Dat is meteen een probleem, want wie zijn de aanstichters? Zijn dat maar een paar mensen, of wil een heel volk oorlog? In dat laatste geval wordt het wel een reuzeslachting. Zeg maar: een wereldoorlog van God tegen de mensen om oorlog te voorkomen.

Maar ook wanneer het er maar een paar zijn zou dat enorme gevolgen hebben. Als die zomaar dood blijven ben je niet klaar. Want anderen nemen het over en zetten die oorlog gewoon voort. Moeten die dan ook maar dood? En als er dan wéér anderen zijn die het overnemen? En wéér anderen? En nog eens anderen? Nou dan kun je wel aan de gang blijven. Nee, als God zijn plan met ons wil doorzetten, kán Hij de oorlogen niet tegenhouden. Want zijn plan met ons is dat we met onze eigen wil leren kiezen voor vrede.

Terug naar boven